Ambulance, smluvní zdravotní pojišťovny.

Naše smluvní zdravotní pojišťovny.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR – 111
Vojenská zdravotní pojišťovna – 201
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – 205
Oborová ZP bank a pojišťoven – 207
Revírní bratrská pokladna – 213
Zdravotní pojišťovna MV ČR – 211